Prostitutie Informatie Centrum

Het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) bestaat sinds 1994 en geeft informatie over sekswerk vanuit het perspectief van sekswerkers aan iedereen die er interesse in heeft.

pic-amsterdam.com